Zásady zpracování osobních údajů

Pokud vám tu budou chybět nějaké informace, či budete mít nějaké návrhy na změnu, budeme rádi, když se spojíte nejprve s námi, abychom mohli vše napravit. Každopádně máte nárok vše rovnou ohlásit zákonnou cestou viz níže.

Ochrana osobních údajů

Nadační fond na podporu zdraví dětí a mládeže v dětských domovech, IČO 10960929, se sídlem Libušínská 190/36, Žďár nad Sázavou, 591 01, Žďár nad Sázavou, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu N, vložce číslo 766 zpracovává Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, e-mail; u dárců - adresa bydliště, datum narození pro účely plnění smluv, zasílání informačního e-mailů o naší charitativní činnosti a pro účely vystavení darovacích potvrzení.

Vaše údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, a zároveň protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho spolku, kterými jsou informování o naší spolkové charitativní činnosti. Z informačních newsletterů, které zasíláme se můžete kdykoliv odhlásit.

Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím osobám, s výjimkou případných profesionálních poradců jako jsou účetní nebo advokáti, v rozsahu nezbytném pro poskytnutí jejich služeb.

Dle nařízení o ochraně osobních EU č. 2016/679 můžete požadovat přístup k osobním údajům, můžete se nás dotazovat na uchovávání a zpracování údajů, můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, pokud jsou nesprávné, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to elektronicky na adrese info@zdravivdetskychdomovech.cz. Dále máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů. Konečně můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IP, cookies a jiné online identifikátory

Cookies používáme k následujícím účelům:

fungování webových stránek,
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@zdravividetskychdomovech.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Autorská práva:

Fotografie od uživatele RUN 4 FFWPU ze služby Pexels
Photo by Axville on Unsplash
Photo by Soroush Karimi on Unsplash
Photo by Bence Balla-Schottner on Unsplash
Photo by Reinhart Julian on Unsplash
Photo by Sai Kalyan Achanta on Unsplash
Image by piviso from Pixabay
Image by bedrck from Pixabay
Fotografie od uživatele Magda Ehlers ze služby Pexels
Image by Free-Photos from Pixabay
Fotografie od uživatele Ferdinand Studio ze služby Pexels
Fotografie od uživatele Chalo Garcia ze služby Pexels
Fotografie od uživatele fauxels ze služby Pexels
Fotografie od uživatele Kampus Production ze služby Pexels
Photo by Robert Collins on Unsplash